درایرهای جذبی و تبریدی
انجام واردات وصادرات لوازم مرتبط با هوای فشرده
تهیه وتامین انواع بلوئرهاو چیلرها
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخل کشور
مولدهای اکسیژن ساز ونیتروژن ساز
اجرای پایپینگ سیستم هوای فشرده N2 وO2
اجرای پایپینگ های صنعتی
شرکت در مناقصات ومزایده ها
تامین انواع کمپرسورهای هوای فشرده وتجهیزات جانبی
انواع ژنراتورN2 وO2 وH2 و انواع وکیوم های بیمارستانی
تامین وتعمیر قطعات کمپرسورهای CNG وتجهیزات جانبی
انجام کلیه خدمات بازرگانی مجاز
تولید وطراحی انواع تابلو برق صنعتی واجرای اتوماسیون صنعتی